De mannen doen het goed in Nederland!

Voor de elfde keer op rij is IJsland het land waar vrouwen de meeste kansen hebben, zo blijkt uit de ranglijst van het World Economic Forum. Noorwegen, Finland en Zweden volgen. Verrassender is de 5e plaats voor Nicaragua en de 6e voor Rwanda. Nicaragua dankt haar plaats aan het onderwijs en aan de politieke kansen die ze vrouwen biedt en ook Rwanda heeft veel vrouwen in de politiek. Nicaragua telt ruim 55% en Rwanda ruim 60% vrouwelijke parlementariërs. Rwanda staat al jaren wereldwijd aan top met de meeste vrouwen in het parlement.

Spanje heeft een flinke sprong gemaakt en ook dat is aan de politiek te danken: bijna de helft van het parlement en bijna twee derde van de ministers is vrouw. Ethiopië maakte de grootste sprong – 35 plaatsen – en staat nu op de 85e plek. Ook hier zit het vooral in de politieke empowerment van vrouwen: Ethiopië heeft bijna 40% vrouwen in het parlement en bijna 50% in de ministersploeg.

De ranglijst wordt samengesteld aan de hand van vier hoofdindicatoren: de politieke participatie van vrouwen, hun deelname aan de economie, het onderwijs en de gezondheid. Met de laatste twee punten gaat het momenteel wel goed in de wereld, beide scoren ruim 95%. Maar er is hier wel een kanttekening bij te plaatsen: de huidige industriële revolutie vraagt kennis en vaardigheden waarmee meisjes minder goed toegerust zijn.

Zorgen zijn er op het gebied van de politieke en economische participatie.

In parlement en kabinet zijn – wereldwijd – rond een kwart van de leden vrouw. Terwijl vrouwen in de politiek als rolmodel dienen voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Met die arbeidsmarkt is het dan ook niet goed gesteld. Het aantal vrouwen in topposities groeit, maar op de bredere arbeidsmarkt is het aantal werkende vrouwen tot stilstand gekomen. Ook neemt de loonkloof tussen de seksen toe. Dit komt doordat veel vrouwen werken in banen die steeds meer geautomatiseerd worden, terwijl ze ondervertegenwoordigd zijn in beroepen met de meeste loongroei en toekomst, zoals technische beroepen. Daarnaast hebben vrouwen minder toegang tot kapitaal; in 72 landen kunnen vrouwen geen bankrekening openen of krediet krijgen. Of ze krijgen minder krediet. Zelfs een modern bedrijf als Apple geeft vrouwen minder op hun creditkaart. Technisch ondernemer David Heinemeier Hansson kreeg twintig keer meer krediet dan zijn vrouw, hoewel ze in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Hij schreef op Twitter (7-11-2019):

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.

En dat terwijl zijn vrouw kredietwaardiger bleek te zijn dan hij. Steve Wozniak – mede-oprichter van Apple! – viel hem bij. Wozniak merkte dat hij tien keer zoveel krediet kreeg als zijn vrouw, ook al stonden al hun financiële rekeningen op hun beider naam.

En vrouwen zijn nog steeds degenen die naast hun werk de boel in huis draaiende moeten houden: ook in de meest gelijkwaardige landen doet de vrouw thuis nog steeds dubbel zoveel als haar man.

Tot mijn verrassing staat Benin, een klein land in West Afrika waar ik vier jaar gewerkt heb, op de eerste plaats met betrekking tot economische kansen voor vrouwen. Ze danken dit aan het grote aantal vrouwelijke professionele en technische werknemers en de kleine loonkloof. Op de andere punten scoort Benin slecht, waardoor het land toch niet verder komt dan de 119e plek op de ranglijst.

Nederland

Dit is de situatie wereldwijd, maar hoe staat Nederland er voor? In 2006 stonden we nog op een 12e plek, maar nu staat Nederland op de 38e plaats. Ons land is in één jaar tijds elf plaatsen geduikeld, omdat we ingehaald werden door verschillende andere  landen. Vooral de politieke participatie van vrouwen is in veel landen vooruit gegaan. We scoren nu alleen goed op onderwijs (met 24 andere landen delen we de eerste plaats). Voor de economische deelname van vrouwen staan we op de 60e plaats en voor de politieke op de 40e. Op beide vlakken is Nederland achteruit gegaan. Onze Tweede Kamer bestaan voor 36% uit vrouwen, in 2008 was dat bijna 40% (en een 5e plek in dit opzicht).

Met betrekking tot gezondheid staan we op een beschamende 122e plaats. Ook de Scandinavische landen scoren slecht in dit opzicht. Hoe kan dit? Een belangrijk meetpunt hier is het aantal te verwachten jaren in goede gezondheid. De Nederlandse gezondheidszorg maakt dat mensen oud worden, maar vrouwen beginnen eerder met hun gezondheid te kwakkelen dan mannen. Een van de redenen hiervoor is dat de klachten van vrouwen minder goed onderkend worden.

De duikeling op de ranglijst ontlokte een satirische lofzang aan ‘De Speld’ in de Volkskrant: de mannen doen het goed in Nederland! Ze houden de vrouwen goed onder de duim!

‘Nederlandse mannen doen het echt stukken beter dan mannen elders in Europa’… ‘We zijn niet alleen Europese landen hard voorbij gestreefd, maar ook landen waar mannen van oudsher uitzonderlijk goed presteren, zoals Namibië en Uruguay’.

De mannen doen het goed in Nederland – Bronnen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *