De maat der dingen

Mannen maken dingen en dat heeft soms vervelende gevolgen voor vrouwen. Zoals telefoons die te groot zijn voor de gemiddelde vrouwenhand, auto’s die te ruim zijn voor het gemiddelde vrouwenlijf, of huizen zonder keukens bij noodvoorzieningen. De eerste ‘volledige’ gezondheidsapp van Apple hield alles bij wat je maar kunt bedenken, behalve de menstruatiecyclus. De eerste versie van Obama’s zorgverzekering vergat de mammografie en het uitstrijkje in het basispakket.

Lees verder De maat der dingen

Vrouwen in de politiek

Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat de eerste vrouw – Suze Groeneweg – haar opwachting maakte in de Tweede Kamer. Tijdens haar maidenspeech zaten de keurige Kamerheren te ginnegappen. De krant sprak van een ‘belangwekkend debuut’ en vond het gedrag van de mannen verachtelijk: ‘Er was een zeker hiaat op ’t stuk van de geestesreinheid tussen de spreekster en haar gehoor. Waarbij dat gehoor de mindere was’.

Hoe is de situatie een eeuw later?

Lees verder Vrouwen in de politiek