Over mij

Annette Evertzen

Nu geniet ik van mijn pensioen, van schrijven en vrijwilligers werk,  maar ik begon mijn werkzaamheden in het maatschappelijk werk. Daarna ben ik culturele antropologie gaan studeren. Zowel tijdens deze studie als al eerder in mijn werk heb ik mij gericht op feministische benaderingen en na mijn studie ben ik als genderspecialist gaan werken. In zuidelijke landen heb ik ontwikkelingswerkers getraind om oog te hebben voor de specifieke problemen, wensen en mogelijkheden van vrouwen en mannen en het waarborgen van een gelijkwaardige benadering van mensen zowel binnen als buiten de organisatie. Daarna werkte ik vanuit het hoofdkantoor van SNV – Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie –  en vanaf 2003 met een eigen bedrijf: GADE.

GADE is een adviesbureau dat zich ten doel stelt mee te denken met organisaties die streven naar gelijkwaardigheid op het gebied van gender en diversiteit.

De laatste jaren heb ik me vooral bezig gehouden met schrijven. Binnen de internationale samenwerking worden de man/vrouwverschillen vooral gezien als aangeleerde patronen, die per samenleving verschillen. De discussie in Nederland was in die tijd verschoven naar biologische verschillen: hormonale en hersenverschillen tussen mannen en vrouwen. Omdat ik wilde weten of er in de biologie nieuwe antwoorden te vinden zijn, ben ik me in deze materie gaan verdiepen. Dat resulteerde in twee boeken.

Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar overeenkomsten en verschillen tussen vrouwen en mannen en ik vind het nog steeds leuk om hierover te lezen en te schrijven. Ik heb daarom besloten om oude en nieuwe inzichten met geïnteresseerden te delen in de vorm van dit blog.

Contact